Dagelijkse fysieke activiteit kan gepaard gaan met een lager risico op kankersterfte.

Het vervangen van 10 tot 30 minuten zittend zitten door 10 tot 30 minuten fysieke activiteit kan in verband worden gebracht met een lager risico om te overlijden aan kanker, volgens een nieuwe studie van middelbare en oudere Amerikaanse volwassenen.

Deze studie, door onderzoekers van het MD Anderson Cancer Center van de Universiteit van Texas, suggereert dat groter sedentair gedrag onafhankelijk een verhoogd risico op kankersterfte voorspelt. Deze bevindingen (Gilchrist et al., 2020) werden op 18 juni gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Oncology.

“Dit is de eerste studie die definitief een sterk verband aantoont tussen niet bewegen en overlijden door kanker,” zei eerste auteur Susan Gilchrist in een persbericht. “Onze bevindingen tonen aan dat de tijd die een persoon doorbrengt voorafgaand aan de diagnose van kanker, de tijd tot overlijden aan kanker voorspelt.”

Bij deze studie was een landelijk representatief cohort van 8.002 zwart-witte volwassenen ouder dan 45 jaar betrokken die deelnamen aan de studie Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS). REGARDS is een doorlopend landelijk onderzoek dat wordt gesponsord door de National Institutes of Health (NIH) en dat tussen 2003-2007 30.239 raciaal diverse deelnemers uit de continentale Verenigde Staten heeft ingeschreven.

Op de homepage van REGARDS staat: “Al meer dan een decennium volgt de studie haar deelnemers om te begrijpen waarom zuiderlingen en zwarte Amerikanen meer beroertes en aanverwante ziekten hebben die de gezondheid van de hersenen be├»nvloeden, inclusief vasculaire bijdragen aan cognitieve stoornissen en dementie (VCID).”

De meest recente vijfjarige follow-up analyse van een mogelijk verband tussen sedentair gedrag en kankersterfte onder een cohort van deelnemers aan het REGARDS-onderzoek werd uitgevoerd van 18 april 2019 tot 21 april 2020. Deze recente data-analyse van sedentaire tijd vs. dagelijkse fysieke activiteit in relatie tot het risico op kankersterfte is gebaseerd op accelerometergegevens verzameld tussen 2009 en 2013 (lang voor de COVID-19-pandemie).